Welcome to Comuna Rafaila, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Rafaila, judetul Vaslui

Anunt important

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele/familiile beneficiare în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei pot depune, în perioada 4 – 15 decembrie 2023, documentația necesară pentru acordarea venitului minim de incluziune:

 Acte necesare pentru solicitarea venitului minim de incluziune:

 • Cerere – declarație pe propria răspundere (formular tip)
 • Angajament de plată
 • Acte de identitatepentru solicitant și membrii familiei sale
  • buletinul sau cartea de identitate adulți/copii peste 14 ani
  • certificatele de naştere ale copiilor;
  • certificatul de căsătorie;
  • alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore, hotărâre de divorț).
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit
  • drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;
  • indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole (APIA), alte drepturi etc.
 • Alte documente specifice situației solicitantului și familiei sale
 • Adeverinte de elev/student, pentru copiii care urmeaza o forma de invatamant;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • certificat de constatare a capacității de muncă , etc

Notă:

Cererea- declarație pe propria răspundere (formularul tip) și angajamentul de plată se vor ridica de la sediul Primariei Rafaila.


DISPOZIŢIA Nr. 536-2023 privind stabilirea unor masuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administratiei publice locale din comuna Rafaila, judetul Vaslui

Model exprimare consimțământ eliberare copii de pe avize sau alte documente

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Școala gimnaziala "Andone Cumpatescu", cu clasele I-VIII din Rafaila, funcționează cu două grupe pregătitoare la învățământul preșcolar, nouă clase la învățământul primar, șapte la învățământul gimnazial.

Școala are în statul de funcții 22 de posturi didactice, din care 17 sunt ocupate de cadre didactice calificate, iar 4 sunt în curs de calificare. Școala are la dispoziție două clădiri, una renovată în anul 2002 cu 5 săli și alta construită în anul 2008, cu 10 săli.

Din anul 2007 beneficiază și de o sala de sport modernă care este deja folosită de echipe de oina, handbal și fotbal. În prezent se construiește o grădiniță cu 4 săli în zona Rateș și se renovează o altă clădire a școlii în zona Roteni. Școala dispune și de o bibliotecă cu aproape 3.500 de volume și două laboratoare de informatică.

Școala din Rafaila este beneficiara proiectului Economia Bazata pe Cunoaștere, ce are ca obiectiv creşterea calităţii procesului educaţional din şcolile gimnaziale, prin integrarea şi extinderea mijloacelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în procesul didactic şi formarea resurselor umane în domeniul TIC. De asemenea, școala este inclusa și în Sistemul Electronic Informatizat. Școala din Rafaila susține grupul de instrumentiști format din elevi.

scoala_mare scoala

Adresă: loc. Rafaila, com. Rafaila, jud. Vaslui

Internet: scoalarafaila.info

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech